Коуъркингът – една утвърждаваща се тенденция

Коуъркингът – една утвърждаваща се тенденция

Възникнало като отговор на социално-икономическите и технологичните промени в съвременния свят, coworking движението се развива изключително активно през последното десетилетие, като броят на коуъркинг пространствата в световен мащаб продължава да нараства и до края на 2016г. се очаква той да достигне 10.000.

Coworking-ът става все по-популярен, търсен и желан сред хора от различни професионални сфери, статус и възраст – от артиста до счетоводителя, от студента до предприемача, от старт-ъп компаниите до корпоративните екипи. Работата в coworking пространство вече не е онова, често трудно разбираемо от другите, “нестандартно” или “ексцентрично” решение, което е присъщо единствено за определени хора, а е онази нова възможност, която притежава гъвкавостта и отвореността да отговаря на предпочитанията и потребностите на работещите и да посреща предизвикателствата на бързо променящата се външна среда.

В България, от основаването на първото коуъркинг пространство през 2012г. до днес, coworking пространствата са приблизително 20, разположени не само в София, но и в Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, скоро и в Банско. Нарастването на броя им едва за 4 години е сигурен знак за назрялата необходимост и у нас от съществуването на алтернативни места за работа, които да заменят дома или офиса, осигурявайки възможността за едновременно преживяване както на домашния уют, така и на структурираността на офиса, добавяйки и трети елемент-чувството за общност и принадлежност.

Всяко коуъркинг пространство притежава свои характерни вектори на развитие-към индивидуaлното или колективистичното, към социалното или пазарното, към установеното или иновативното, като на тази основа възникват множество съчетания, изграждащи специфична coworking култура.

На базата на тези три coworking оси, своя уникална екосистема развива и най-новото coworking пространство в София – Сoshare HIVE, което се стреми едновременно:

  • да осигури необходимите грижа и внимание както към индивида, който те шеговито наричат “пчеличка”, така и към създаването, поддържането и развитието на силна общност (“кошер”) с активно междуличностно взаимодействие;

  • да създаде чувство не само за coworking, но и за coliving, предоставяйки споделена среда, обединяваща характеристиките на офиса (чрез предоставяне на висок клас офис инфраструктура и оборудване, вкл. правни и счетоводни консултации) с усещането за спокойна домашна атмосфера (релакс зони, масажист, персонализирано меню, и т.н.)

  • да подкрепи и осигури пространство за развитие на иновациите, изграждайки мост между зараждащите се още в университета идеи на талантливи студенти и прохождащи предприемачи, и уменията и възможностите на успешни предприемачи от различни сфери в бизнеса. В допълнение, Сoshare HIVE планира да предлага и организационно консултиране на своите обитатели и стърт-ъп компании,

Уникална иновация, която  Сoshare HIVE въвежда в coworking-a не само у нас, но и в световен мащаб, е интегрирането на нов софтуерен продукт – ERP система, която служи за управление на цялата екосистема-заплащане, достъп, администриране, ползване на допълнителни услуги и събития, от една страна, така и за запознаване на обитателите, от друга.

Утвърждаващата се позиция на coworking движението у нас, широкият спектър от услуги, възможности и иновации, които пространствата предлагат, както и разнообразният облик на coworking общностите, играят ролята на притегателна сила за всеки мотивиран професионалист, като възможността за избор на най-подходящото за всеки един пространство, създава предпоставка за пълноценно взаимодействие и съвместно сътрудничество.

Автор: Миряна Станчева

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top