7-те навика на изключителните екипи

7-те навика на изключителните екипи

Всеки говори за това, колко е важна работата в екип за успеха на един бизнес, но всъщност никой не казва какво всъщност се състои в “работата в екип”. Преди няколко години, Фил Гелдарт (автор на класиката “Във вашите ръце: Поведенията на лидери от световна класа”) ми разясни набор от принципи, които помагат на екипи да преодоляват дори най-трудните предизвикателства.

Въз основа на този разговор, ще споделя седемте отличителни черти на истински изключителните екипи.

Изключителните екипи имат ръководител

Независимо дали членовете на екипа са от една и съща организация или са събрани от няколко различни такива, винаги трябва да има обозначен и признат лидер. Въпреки, че лидерът има нужда от целият екип, за да постигне определени резултати, не екипът е отговорен за тях, а ръководителят.

Изключителните екипи имат измерими цели

Добрата работа в екип означава, че всеки от екипа е напълно наясто с това, какво трябва да постигне екипът. А това чувство за точност е възможно единствено когато целта на екипа може да се измери обективно. С други думи, целите трябва да бъдат измерими и недвусмислени.

Например “Да изградим по-добри връзки с клиентите” е безсмислена и несъдържателна цел. От друга страна, “да увеличим повторните поръчки с 50%” е точна и разбираема.

Изключителните екипи имат ясно дефинирани роли

Всеки от екипа трябва да знае точно какво трябва да се свърши в рамките на работния ден, за да се постигнат определените цели. Без тази яснота, членовете на екипа ще работят неефективно и в крайна сметка само ще си пречат един на друг.

Припокриващи се роли трябва да бъдат добре обмислени и дефинирани; винаги могат да бъдат доуточнени и осъвършенствани с развитието на проекта.

Изключителните екипи споделят ресурси

За да е успешен един екип, всеки трябва да е готов да сподели ресурсите, с които разполага или контролира, необходими за успеха на екипа. Това включва физическите ресурси (пари, материали, офис пространство, компютри и т.н.) както и умствените и емоционални ресурси (като идеи, предложения, поощрение или ентусиазъм). Когато това не се случва, обаче, екипите са често обречени на провал.

Изключителните екипи комуникират ефективно

В зависимост от целите на един екип и времето, с което разполага, трябва да се насрочват срещи на членовете поне веднъж седмично, а и по-често при необходимост. Комуникацията между членовете на екипа трябва постоянно да се поддържа и обработва, така че всеки от екипа да е напълно наясно с това какво точно се случва и по-важното, какво се очаква от него/нея да свърши преди следващата среща.

Изключителните екипи са напълно отдадени

Отдадеността най-често се изразява чрез постоянство и последователност, най-вече в държанието на всеки член от екипа и желанието и способността им да направят всичко необходимо, за да се постигнат целите на екипа.

Изключителните екипи са отдадени, но не и обсебени. Не би трябвало никой да жертва личния си живот за благото не екипа и работата. Всъщност, членовете на един екип ще се представят и по-зле на работа ако изгубят баланса в живота си.

В изключителните екипи няма място за големи егота

Силното его е плюс в много бизнес ситуации, но се превръща в пречка, когато става дума за работата в екип. За да може един екип да функционира ефективно. индивидуалните мнения и егота остават на заден план в полза на самия екип и целите, които съвкупно се опитват всички да постигнат. В противен случай, самоизтъкването и солисткото поведение могат да доведат до пълен срив в системата.

Очевидно е, че тези “навици” не могат просто да се появят автоматично. Трябва да се поддържа култура, в която екипите ще имат възможност да се развиват, защото екипите основани на базата на тези принципи имат далеч по-големи шансове за успех от екипите, които просто се срещат периодично и се надяват, че това е достатъчно, за да си осигурят успех.

Оригинална статия: Джофри Джеймс
Превод: Милка Стойкова
Снимка

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top