The Famous Bulgarians: Prof. Dr. Ivan Mitev

Health Insurance.jpg

Let’s dance underneath the Cuban sky to the sixth tone of my heart

So turns out your heart has 6 tones. The first two can be heard with no additional equipment, as you may have noticed. The third (and sometimes the fourth) can be heard using a stethoscope, but you can’t hear the fifth without a phonocardiograph.

Dr. Ivan Mitev was doing a routine check-up on a patient when he heard something strange. He wasn’t sure at first, but after a second and third listen and some further tests, he was certain he wasn’t just hearing things. After confirming with several experts, he began a long and tedious process to register his discovery. When he finally succeeded, he was awarded by Todor Zhivkov himself at a grand ceremony. Not only that, but a special postage stamp was issued dedicated to Mitev’s discovery – a rare and valueble addition for any collector and the first stamp dedicated to cardiology.

So why is his discovery such a big deal? If there had been further research around the sixth tone discovery, it could have been incredibly useful today in the diagnosis of different types of heart disease as well as tracking a heart surgery patient’s recovery process. It’s also a method that can replace invasive methods of heart disease diagnosis, which can further harm the patients’ health.

Извънредно: сърцето прави много повече от “луп-туп”

Оказва се, че сърцето има цели шест тона. Първите два се чуват и без допълнителна апаратура, както сигурно сте забелязали в някакъв момент от живота си. Третият и понякога четвъртият могат да се чуят с помощта на стетоскоп, но петият се засича единствено с помощта на фонокардиография.

Д-р Иван Митев е правел рутинен преглед на поредния клиент, когато забелязал нещо странно. Първоначално имал съмнения, че му се причуват неща, но след като прослушал още няколко пъти, се уверил, че не е въпрос на повреден слух! Говорил с няколко експерта в областта и започнал дългия и мъчителен процес по регистрирането на откритието. Когато най-сетне успял, е награден от самия Тодор Живков на официална церемония. Освен това специална пощенска марка е издадена в негова чест – първата такава посветена на кардиологията и ценна добавка към колекцията на всеки ценител.

Та, защо откритието на д-р Митев е толкова важно? Ако навремето са били отделени повече време и ресурси за разучаването на шестия тон, днес той можеше да е изключително ценен при поставянето на диагнози за най-различни сърдечни заболявания, както и при следенето на възстановителния процес на пациенти след сърдечни операции. Толкова ефективен метод е за диагностика, че би могъл да замести по-инвазивни такива, които могат да навредят допълнително на състоянието на пациентите.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top