The Famous Bulgarians: Prof. Dr. Carl Djerassi

contraceptive pill

Allergic to latex? No problem!

The jewish Austrian-Bulgarian doctor, knows as the father of “the pill” was one of three scientists responsible for synthesizing the key ingredient used in oral contraceptives. “Scientists had long known that high levels of estrogen and progesterone inhibited ovulation. But synthesizing them from animal or plant extracts had proved expensive and ineffective for use as oral contraceptives.”

As the New York Times puts it: “Dr. Djerassi wrote books, plays and 1,200 scientific articles; taught at universities for five decades; created an artists’ colony in California; and obtained a patent on the first antihistamine. His work on the science of birth control helped engender enormous controversies and social changes, altering sexual and reproductive practices, family economics and the working lives of millions of women around the world.”

“At first, the team deemed it a breakthrough for fertility, not birth control. While its significance as a pregnancy inhibitor was soon recognized, five years of trials were needed to demonstrate its relative safety and effectiveness. Even then, drug companies were reluctant to market the pill, fearing boycotts of their products by religious groups and others opposed to birth control.”

“In the 1960s, however, the pill […] was developed and marketed by various drug companies. They included Syntex, where Dr. Djerassi and his colleagues had worked.”

“Use of the pill spread rapidly, producing vast economic and social effects. It gave women unprecedented control over fertility, separating sex from procreation. It let couples plan pregnancies and regulate family size, and women plan educations and careers. It also generated debates over promiscuity and the morality of birth control. The Roman Catholic Church, [shocker!], emphasized its bans on artificial contraception.”

[http://www.nytimes.com/2015/02/01/us/carl-djerassi-dies-at-91-forever-altered-reproductive-practices-as-a-creator-of-the-pill.html?_r=0]

Алергичен си към латекса? Няма проблем!

Евреинът и полу-Австриец Карл Джераси, също познат като бащата на контрацептива е един от тримата учени отговорни за синтезирането на ключовото вещество, което се ползва в малкото революционно хапче. Въпреки, че било известно, че естрогена и прогестерона са основните инхибитори на овулацията, методите за синтезиране на противозачатъчни, използвайки екстракти от разстения и животни били доказано скъпи и неефективни.

Д-р Джераси е писал книги, сценарии за пиеси, 1,200 научни статии, обучавал е в унивеситети цели пет десетилетия, основал е колония от артисти в Калифорния и е патентовал първия антихистамин. Освен че не му е било скучно, неговите проучвания и успехи в сферата на контрацептивите са предизвикали значителни и значими социални полемики и промени, довели са до промени в сексуални и репродуктивни практики, както и в работния живот на милиони жени по света.

За пръв път сигурността и ефективността на новия контрацептив са доказани едва след 5 години медицински проучвания и тестване на продукта. Но дори след този пробен период, фармацевтичните компании били скептични и несклонни да рекламират хапчето от страх, че разпространението му ще бъде бойкотирано от религиозни групи и други, които се противопоставят на противозачатъчни методи. В крайна сметка, през 1960та година, няколко компании, включително Синтекс, където работел д-р Джераси, поели риска и започнали масово да произвеждат иновативното хапче.

Употребата на контрацептива бързо се разпространила и това малко хапченце неочаквано предизвикало цяла революция. Изведнъж жените са имали възможност да разграничават секса от създаването на потомство, можели са да планират образование и кариера. Позволило е на двойки да регулират размера на семейството си, да планират кога да имат деца. Същевременно е повдигнало много въпроси – морално ли е да се контролира фертилността на жените? Дали тези хапчета не подтикват към по-разкрепостено държание и безразборност у нежния пол? Католическата църква (изненада) е изтъкнала забраните си над прилагането на всякакви методи за контрацепция..

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top